ชีพจรเศรษฐกิจ สัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไต้หวัน-สหรัฐฯ แน่นปึ๊ก

๑. U.S. Business Day 2020 ยิ่งใหญ่สุดในรอบ 9 ปี      เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563 สหรัฐฯ ได้จัดงาน "U.S. Business Day 2020" ...