ที่นี่ไต้หวัน - 2020-10-20

ที่นี่ไต้หวัน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - มารู้จักหนานฟางอ้าว!! แหล่งจับปลาซาบะ กำลังสร้างสะพานข้ามท่าเรือแห่งใหม่ มีกำหนดสร้างเสร็จในปี 2022สะพานข้า...