มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-10-12

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  12 ต.ค. 63-มีต้นไม้ก่อน?หรือมีศาลเจ้าที่ก่อน? ศาลเจ้าที่ตำบลเปยโถวเมืองจางฮั่ว มีต้นไทรใหญ่โอบล้อมแทบมองไม่เห็นศาลเจ้าที่&n...