มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-11-23

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -23 พ.ย. 63-กามเทพจีนแห่งใหม่!! เชิญที่ศาลเจ้าเก่าแก่เทียนโฮ่วกงเขตฉีจินเมืองเกาสงจ้า...       ที่ศาลเจ้าเทีย...