สายกินลมชมธรรมชาติต้องมา ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนป่าซานหลินซี

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- ขาเช็คอินต้องไม่พลาด เทศกาลคริตส์มาสสุดหรรษา ณ นครนิวไทเปเตรียมเปิดฉากตั้งแต่คืนวันที่ 15 พ.ย. นี้ ไปจนถึงวัน...