ไทเป 101 เตรียมยิ่งพลุ 300 วินาทีฉลองปีใหม่ 2020

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- เทศกาลดอกเบญจมาศที่ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ซื่อหลินในกรุงไทเป (士林官邸菊展) เริ่มเปิดฉากตั้งแต่วันที่...