สายชิลต้องมา: เดินชมทุ่งดอกหญ้าตามเส้นทางเดินเขาเฉาหลิ่งกู่เต้า

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- เดินเที่ยวชมทุ่งดอกหญ้าตามเส้นทางเดินเขาเฉาหลิ่งกู่เต้า- ไปชมทุ่งดอกเฉาก๊วยสีม่วงสดใสในเทศกาลทะเลดอกไม้ที่เขต...