อะไรนะ? ในไต้หวันหน้าหนาวก็มีหิ่งห้อยให้ดูด้วย !!!

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- ไทเปครองแชมป์เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการสำรวจของเว็บไซต์ InterNations-  ตาม...