สีเหลืองก็มา ช่วงนี้ทุ่งดอกลูพินเหลืองอร่ามตระการตา

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน- สีเหลืองก็มา ไต้หวันไม่ได้มีแค่ซากุระ ช่วงนี้ทุ่งดอกลูพินเหลืองอร่ามตระการตาที่เถาหยวนและเหมียวลี่- พิษโควิด-19 ไต...