ถึงทีไถหนาน!!! ช่วงนี้ไถหนานสวยมากกกก

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน- ถึงทีไถหนาน!!! ช่วงนี้ไถหนานสวยมากกกกเส้นทางดอกงิ้วสีส๊มส้มที่ทางหลวงตำบลสาย 21ใต้ ในเขตเจียงจวินของนครไถหนาน (台南市...