ไต้หวันเตรียมแจกเงินช่วยไกด์อิสระและให้คูปองลดราคากับประชาชน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- รัฐบาลไต้หวันเตรียมแจกเงินช่วยไกด์อิสระคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันเป็นเวลา 3 เดือนและให้คูปองลดราคากับประช...