เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภา

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน- เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีก...