ดูดอกคูณที่ไถหนาน/เช็คอินที่ปี๋โถวเจี่ยว/ชมประติมากรรมทราย

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ (12 มิ.ย. 2563)- โควิดหมดแล้ว รัฐบาลไต้หวันอัดโปรโมชั่นให้เงินประชาชนไปเที่ยว แบบเที่ยวเองได้คนละ 1,000 เ...