คูนเหลืองอร่ามและอินทนิลม่วงสดใสบานสะพรั่งทั้งไทเป ไทจงรับซัมเมอ

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- คูนเหลืองอร่ามและอินทนิลม่วงสดใสบานสะพรั่งทั้งไทเปและไทจงรับซัมเมอร์ไทจง: ถนนหลิ่วชวนซีลู่ (พิกัด: ...