เมืองจีหลงเปิดให้ขึ้นเที่ยวเกาะมุกมังกรไต้หวันแล้ว

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ (3 ก.ค. 2563)- เมืองจีหลงเปิดให้ขึ้นเที่ยวเกาะจีหลงอวี่ (基隆嶼) หรือมุกมังกรแห่งไต้หวันแล้ว ให้ไวนะครับ เพราะเปิ...