ทริปป่ามาแล้ว สวนป่าท่องเที่ยว 12 แห่งในไต้หวันเปิดให้เข้าฟรีจ้า

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- เมื่อร่างกายต้องการป่า ไปคลายร้อนกับสวนป่าท่องเที่ยว 12 แห่งในไต้หวัน ที่กรมป่าไมห้เปิดให้เข้าฟรีถึงสิ้น...