สิงหานี้ มีพระอาทิตย์ตกสวยๆ ให้ชมทั้งในไทเปและแหลมฟู่กุ้ยเจี่ยว

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ (7 ส.ค. 2563)- สิงหานี้ มีพระอาทิตย์ตกสวยๆ ให้ชมในไทเป 6 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 7-12 สค. 63 และที่แหลมฟู่กุ...