ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

1. กระทรวงแรงงานยังไม่อนุญาตเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติมาทำงานก่อสร้างภาคเอกชนตามข้อเสนอของกระทรวงเศรษฐการ          กระทรวงแร...