ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

      น.ส. วรัตม์สุดา ศรทัตต์ รอง ผอ. รักษาการแทน ผอ.สนร.ไทเป พูดคุยและตอบปัญหาแรงงานไทยผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ที่ Rt...