ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

1. ปัญหาเมาแล้วขับในกลุ่มแรงงานต่างชาติรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง แรงงานไทยหนักสุด ก.ทรวงแรงงานไต้หวันเตือน เป่าลม 0.25 mg/l ปรับ 10,000 และจำคุก 1 เดือนขึ้น...