สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

1. พิธีเฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 63      เมื่อช่วงเช้ามีพิธีฉลองวันชาติที่ลานหน้าทำเนียบประธานาธิ...