สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

1. อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยว แต่ต้องป้องกันตัวจากโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19       สภาพอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมานี...