กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  • 11 May, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
WHO กำลังจะเปิดการประชุม WHA ประจำปีนี้ในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

๑. หลายประเทศอาทิ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ประกาศชัดหนุนไต้หวันเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHA) ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ มีเพียงจีนและกลุ่มสนับสนุนจีนเท่านั้นที่ยังคงพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดไม่ให้ไต้หวันเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้ง ๆ ที่ไต้หวันถือเป็นแบบอย่างในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ส่วน WHO ยังคงเรียกไต้หวันว่า "ไต้หวัน จีน" หรือ Taiwan, China สร้างความไม่พอใจให้แก่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน จึงได้ประท้วงอย่างรุนแรง พร้อมย้ำว่า ในฐานะที่ WHO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด จึงไม่ควรยอมสยบอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ไร้เหตุผลของจีน ละเมิดหลักการความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและกดฐานะของไต้หวัน 

นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

๒. ในโอกาสใกล้วันสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำไต้หวันสมัยที่ ๒ ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ มูลนิธิคลังสมมองไต้หวัน ได้ประกาศผลการสำรวจคะแนนนิยมของ ปธน. ไช่ฯ พบว่า ร้อยละ ๗๔.๕  พอใจผลงานของ ปธน. ไช่ฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนนายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ก็มีคะแนนนิยมสูงถึงร้อยละ ๖๘.๙ นอกจากนี้ ยังมีกว่าร้อยละ 50 ที่มีความเห็นว่าควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ในโอกาสวาระ ๒ ของ ปธน. ไช่ฯ 

ปธน. ไช่อิงเหวิน ในคืนวันชนะเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน สมัยที่ ๒ 

๓. การเตรียมหน่วยลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ว่าการนครเกาสง ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เกือบพร้อมแล้ว ๑๐๐% แล้ว โดยจะมีหน่วยลงคะแนนทั้งสิ้น ๑,๘๒๓ หน่วย ซึ่งตอนนี้พร้อมแล้ว ๑,๗๖๑ หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ เหลืออีกเพียง ๒ เขตเท่านั้น ที่ยังมีหน่วยลงคะแนนไม่ครบตามที่ต้องการ 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง