ไต้หวันไฮเทค - 2020-05-12

  • 12 May, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ทีมผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน สร้างเครื่องช่วยหายใจต้นแบบภายใน 17 วัน

ไต้หวันไฮเทค  -12 พ.ค. 63-  ทีมผู้เชี่ยวชาญไต้หวัน สร้างเครื่องช่วยหายใจต้นแบบภายใน 17 วัน

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของไต้หวันร่วมมือกับผู้ประกอบการแนวหน้าร่วมกันพัฒนาเครื่องช่วยหายใจต้นแบบ แสดงถึงศักยภาพของไต้หวันทางด้านเทคโนโลยี

ในประเทศที่โควิด-19มีการระบาดรุนแรงต้องการเครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 5 ถึง 10 เท่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคระบาด กระทรวงเศรษฐการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ

           หลัวต๋าเซิง (羅達生) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีกระทรวงเศรษฐการบอกว่า การเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการผลิตหน้ากากอนามัย ชุด ป้องกันโรค เสริมความสามารถในการตรวจหาเชื้อ เสริมการดูแลรักษาพยาบาล พัฒนาชุดตรวจสอบแบบเร็ว

           การเตรียมพร้อมในระยะที่ 3 สภาวิจัยแห่งชาติได้ประสานโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญทั้งระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำภายในเวลา 17 วันผลิตเครื่องช่วยหายใจต้นแบบเครื่องแรกของไต้หวัน เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ชั้นสูง วางพื้นฐานของไต้หวันเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตเครื่องช่วยหายใจของโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง