ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • 21 May, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์

๑. นักธุรกิจไต้หวันลงทุนในประเทศทะลุ 1 ล้านๆ เหรียญไต้หวัน คาดดันจีดีพีไต้หวันปีนี้อยู่แดนบวก 

          สำนักงานพิจารณาการลงทุนไต้หวัน อนุมัตินักธุรกิจไต้หวันกลับมาลงทุนประเทศ 4 ราย ตอนบ่ายอนุมัติอีก 3 ราย มูลค่าลงทุนรวม 5,800 ล้านเหรียญไต้หวัน กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า จนถึงขณะนี้การส่งเสริมลงทุนในไต้หวัน 3 โครงการ ได้แก่ การส่งเสริมนักธุรกิจไต้หวันกลับมาลงทุนในประเทศ การส่งเสริมรักษาฐานการผลิตในไต้หวัน และการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs มีมูลค่ารวมกัน 1 ล้าน 3,600 ล้านเหรียญไต้หวัน ผู้ได้รับอนุมัติการลงทุนรวม 480 ราย ซึ่งจะสร้างงานได้รวม 82,555 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ 188 ราย เป็นผู้กลับมาลงทุนในไต้หวัน มูลค่า 760,900 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างงานได้ 61,814 ตำแหน่ง ผู้ได้รับอนุมัติตามโครงการรักษาฐานผลิตในไต้หวัน 68 ราย มูลค่าลงทุน 147,700 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างงาน 11,338 ตำแหน่ง อีก 224 รายเป็นการอนุมัติการลงทุนตามโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs มูลค่า 95,000 ล้านเหรียญไต้หวัน สร้างงาน 9,403 ตำแหน่ง

นายจางหมิงปิน ผอ. สำนักงานไต้หวัน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน 

๒. TSMC ยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกสัญชาติไต้หวัน ประกาศโครงการลงทุนมูลค่า 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ โรงงานผลิตแผ่นชิพขนาด 5 นาโน ที่รัฐอาลิโซนา ในสหรัฐฯ ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการขยายฐานการผลิตอุปกรณ์ไอทีในสหรํฐฯ ซึ่งคาดว่จะสามารีถสร้างงานอาชีพระดับไฮเทคได้ถึง 1600 ตำแหน่งงาน คาดจะเริ่มผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ในปี 2024 ปีละ 20,000 แผ่น 

TSMC ไต้หวันขยับขยายฐานการผลิตไปยังสหรัฐฯ คาดเริ่มผลิตได้ในปี 2024 สร้างงานไฮเทคกว่า 1,600 ตำแหน่งงาน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง