ไต้หวันไฮเทค - 2020-05-19

  • 19 May, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

ไต้หวันไฮเทค  -19 พ.ค. 63-  ไต้หวันประดิษฐ์เครื่องฟังการหายใจ AI ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

สำนักงานบริหารสวนวิทยาศาสตร์ซินจู๋ แถลงข่าวในวันที่ 14 ได้เชิญบริษัท Heroic-Faith นำเสนอผลความสำเร็จการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์แพทย์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  

ไล่เอี้ยนจวิน (賴彥均) ผู้อำนวยการการฝ่ายวิจัย ของบริษัท Heroic-Faith  บอกว่า เครื่องฟังการหายใจแบบเดิมใช้ได้ทีละครั้งสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน โดยแพทย์เป็นผู้ฟังเสียงและวินิจฉัยตามความเห็นส่วนตัว แต่ Heroic-Faith พัฒนาเครื่องฟังการหายใจมีระบบ AI ฟังได้ต่อเนื่องและยังมี AI ช่วยวินิจฉัยโรคด้วย

ไล่เอี้ยนจวินบอกว่า การฟังเสียงหายใจโดย AI สามารถแปลงเป็นภาพที่มองเห็นได้ เตือนได้หากมีการหยุดหายใจ ปัจจุบันมีการพัฒนา 2 แบบคือ แบบคลื่นเดียวสำหรับใช้ในกรณีการให้ยาสลบ อีกแบบหนึ่งเป็นแบบหลายคลื่นใช้ในการดูแลผู้ป่วยห้อง ICU

ไล่เอี้ยนจวินบอกว่าบริษัท Heroic-Faith ได้เคยส่งมอบเครื่องฟังการหายใจ AI จำนวน 2 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลหมายเลข9 ที่เมืองอู่ฮั่นในจีน เพื่อให้แพทย์ฟังการหายใจผู้ป่วย เป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อของแพทย์ขณะตรวจวินิจฉัยโรค

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง