ไต้หวันไฮเทค - 2020-06-30

  • 30 June, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
บริษัท สตาร์อัพไต้หวัน พัฒนาเซลล์เรืองแสง เพื่อการวิจัยยา

ไต้หวันไฮเทค  -30 มิ.ย. 63-  บริษัท สตาร์อัพไต้หวัน พัฒนาเซลล์เรืองแสง เพื่อการวิจัยยา

เซลล์ในร่างกายของเราเปรียบเสมือนโลกขนาดเล็กซึ่งตาเปล่ามองไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ การสื่อสาร ระบบประสาท มีความรวดเร็วเปลี่ยนแปลงถี่มาก ที่ผ่านมา การทดสอบยาในเซลล์ ไม่สามารถ เห็นผลของยาในเซลล์ได้โดยตรง จะต้องใช้อุปกรณ์ราคาสูง อย่างเช่น อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าซึ่งมีข้อจำกัด บริษัท Lumi Star ของไต้หวันจึงได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อศึกษาเซลล์ในร่างกายมนุษย์ พวกเขาได้ใส่โปรตีนเรืองแสงไว้ในเซลล์ ทำให้ติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเซลล์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โปรตีนเรืองแสงเปรียบเสมือนตาวิเศษขนาดเล็ก ติดตามการตอบสนองยาได้อย่างทันการณ์ ฉับพลัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง