ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

  • 01 July, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
4 แรงงานไทยได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นของอุตสาหกรรมสิ่งทอประจำปี 2562

1. สถานการณ์โควิด-19 ยังคงรุนแรง การนำเข้าแรงงานชาติอื่นมีอุปสรรค นายจ้างไต้หวันหันมาว่าจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้น

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงรุนแรง ประเทศผู้ส่งออกแรงงานประสบปัญหา อย่างเช่น รัฐบาลอินโดนีเซียออกคำสั่งห้ามแรงงานเดินทางทางไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นมา แรงงานเวียดนามและฟิลิปปินส์เดินทางมาทำงานลำบาก นายจ้างไต้หวันหันมาว่าจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา แรงงานไทยทยอยเดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้ว และเมื่อการนำเข้าไม่สะดวก แรงงานต่างชาติที่นายจ้างเดิมประสบปัญหาถูกเลิกจ้าง มีนายจ้างใหม่รับโอนอย่างไม่ไม่อั้น

บ. Tripod Technology Corp. โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเถาหยวนนำเข้าแรงงานไทยผ่านระบบจ้างตรงร่วม 500 คน

2. โรงงานอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเปลี่ยนนโยบายการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ กระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าแรงงานไทยเพิ่มขึ้น

         สืบเนื่องจากแรงงานแรงงานแต่ละชาติมีปัญหาเฉพาะตัว อย่างแรงงานเวียดนามมีอัตราส่วนการหลบหนีสูง เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว มีไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งทดลองนำเข้าแรงงานเวียดนามจำนวน 280 คน ทำงานไม่ถึง 1 ปีหลบหนีไปแล้วถึง 250 คน ทำให้นายจ้างเข็ดขยาดต่อการว่าจ้างแรงงานเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การนำเข้าแรงงานเวียดนาม สำหรับบริษัทจัดหางานแล้ว ได้ผลประโยชน์อย่างมาก เพราะกำไรดี เนื่องจากสามารถเก็บค่าหัวคิวในอัตราสูงกว่าแรงงานไทยกว่า 2 เท่า จึงทำให้แรงงานเวียดนาม ไม้จะมีปัญหามาก แต่ยังคงได้รับความนิยม

แรงงานเวียดนามของ Compal Electronics, INC ในเถาหยวนกำลังหารือกับกลุ่ม NGO ที่หน้าโรงงาน

         ส่วนแรงงานอินโดนีเซียปัญหาใหญ่อยู่ที่ไม่เคยทำงานโรงงานมาก่อน แม้จะมีความอึด มีความอดทนสูงและบริหารง่าย (ดื่มสุราน้อยกว่าแรงงานไทย) แต่ความคล่องงานหรือทักษะฝีมือในการทำงานสู้แรงงานไทยไม่ได้ สำหรับแรงงานฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่มีความรู้สูง พูดภาษาอังกฤษได้ ได้เปรียบกว่าแรงงานชาติอื่น โดยเฉพาะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นิยมว่าจ้างแรงงานฟิลิปปินส์เป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ ความรู้เยอะ การปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนก็เก่งตามไปด้วย เอะอะก็ร้องเรียน

แรงงานเวียดนามของ Compal Electronics, INC ในเถาหยวนกำลังหารือกับกลุ่ม NGO ที่หน้าโรงงาน

         นอกจากที่กล่าวมาแล้ว แรงงานทั้ง 3 ชาติ ยังมีอีกปัญหาที่ค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้แก่นายจ้าง ได้แก่ เข้าหากลุ่ม NGO ได้ง่าย เมื่อมีข้อพิพาท มักจะมีบุคคลภายนอกเข้าไปเสี้ยมสอนให้แรงงานเหล่านี้นัดหยุดงาน ต่อสู้กับนายจ้าง ตัวอย่างโรงงาน Compal Electronics, INC ซึ่งว่าจ้างแรงงานเวียดนามชาติเดียว 800 คน เมื่อ 2 มิ.ย. 63 เกิดเหตุการณ์นัดหยุดงานประท้วงกะทันหันชนิดที่นายจ้างไม่ทันตั้งตัว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก  NGO จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานชาติอื่นๆ เพียงชาติเดียว เริ่มหันมาพิจารณานำเข้าแรงงานไทยเพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยง

กองแรงงานเถาหยวนเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแรงงานเวียดนามและนายจ้าง

3. ไต้หวันวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19  ด้วยการขยายการนำเข้าแรงงานต่างชาติทั้งในภาคการก่อสร้างและการเกษตร

         หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รัฐบาลหันมากระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการผลักดันงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค กระทรวงแรงงานสนองนโยบาย ผ่อนปรนให้ผู้รับเหมาโครงการสาธารณูปโภค ซึ่งเดิมจะต้องเป็นโครงการมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป จึงจะอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ เมื่อเดือนมีนาคม ปี 63 ที่ผ่านมา ได้ขยายการนำเข้าด้วยการลดมูลค่าโครงการเหลือ 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน และขณะนี้ลดลงอีก โครงการก่อสร้างของรัฐที่มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญขึ้นไป ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ เท่ากับเป็นการหวนกลับไปใช้นโยบายเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คาดจะช่วยให้ผู้รับเหมางานก่อสร้างของรัฐ นำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 2,400 คน

         นอกจากนี้ ภาคการเกษตรก็ขยายการนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้น จากในปัจจุบันอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เฉพาะฟาร์มโคนมและจ้างเหมาบริการภาคเกษตร ขยายครอบคลุมไปยังฟาร์มสุกร แพะ เป็ด ไก่ ฟาร์มกล้วยไม้ เพาะเลี้ยงเห็ด สวนผัก และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ และสัดส่วนการว่าจ้างร้อยละ 35 หรือว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น 10 คน นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ 3.5 คน รวมโควตาพิเศษ สูงสุดนำเข้าได้ร้อยละ 40

ไต้หวันวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19  ด้วยการขยายการนำเข้าแรงงานต่างชาติทั้งในภาคการก่อสร้างและการเกษตร

4. แรงงานต่างชาติขอใบรับรองผ่านงานจากนายจ้างเพื่อนำไปใช้สมัครงานหรือในทางที่ต้องการได้

         การขอใบรับรองผ่านมาจากนายจ้างนั้น สามารถทำได้ เพราะโดยทั่วไปในไต้หวันบริษัทต่างๆ ได้ออกใบรับรองผ่านงานแก่ลูกจ้างอยู่แล้ว เพื่อนำไปสมัครงานหรือใช้ในทางอื่นตามที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่จะออกให้เป็นภาษาจีน หากต้องการเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ต้องแจ้งทางโรงงานล่วงหน้า ส่วนรูปแบบ ไม่มีแบบฟอร์มที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และหากมีโอกาส เราจะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานไต้หวัน ขอให้จัดทำตัวอย่างใบรับรองผ่านงานภาษาจีน-อังกฤษฉบับมาตรฐาน เพื่อให้โรงงานที่มีความต้องการดาวน์โหลดไปใช้ได้

4 แรงงานไทยได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นของอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อปี 2562

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง