ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

  • 03 July, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
โควิดซา สถานบันเทิงคึกคัก ตำรวจจับ 12 แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายชายหญิงกลางผับในศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์

1. กระทรวงแรงงานย้ำ ห้ามบจง. เก็บค่าต่อสัญญา แนะแรงงานต่างชาติร้องเรียนได้ จะจัดการเด็ดขาด นอกจากปรับ 20 เท่าของมูลค่าที่เก็บ ยังจะพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานไม่เกิน 1 ปี

      กรณีที่มีแรงงานต่างชาติร้องเรียนว่า หากจะต่อสัญญาใหม่หรือเปลี่ยนนายจ้างในไต้หวันจะต้องเสียค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงานให้แก่บริษัทจัดหางานตั้งแต่ 20,000-70,000 เหรียญไต้หวัน มิฉะนั้นต้องเดินทางกลับประเทศ ด้านกลุ่ม NGO ก็เคยชุมนุมประท้วงในเรื่องนี้มาแล้วนั้น กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ตามกฎหมายการจ้างงานกำหนด ห้ามบริษัทจัดหางานในไต้หวันเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานหรือค่าซื้อตำแหน่งงานจากแรงงานต่างชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ 20 เท่าของมูลค่าที่เรียกเก็บ และจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางานไม่เกิน 1 ปี แนะนำแรงงานต่างชาติ หากถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน ส่งข้อมูลหรือหลักฐานให้กระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

กลุ่ม NGO ประท้วง บจง. ยังคงขูดรีดแรงงานต่างชาติด้วยการเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน เรียกร้องให้ยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน

      ตามกฎระเบียบในปัจจุบัน แรงงานต่างชาติทำงานครบสัญญาในไต้หวัน สามารถต่อสัญญาใหม่กับนายจ้างรายเดิมหรือเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ แต่ต้องยื่นเรื่องภายในเวลา 2-4 เดือนก่อนครบสัญญา บริษัทจัดหางานที่ช่วยดำเนินการยื่นเรื่องต่อสัญญาหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สามารถเรียกเก็บค่าบริการลงทะเบียนหรือค่าจัดหาแรงงานจากนายจ้าง ในอัตราไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำ 1 เดือน แต่ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากแรงงานต่างชาติ หากบริษัทจัดหางานเรียกรับเงินค่าต่อสัญญา ค่าซื้อตำแหน่งงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากแรงงานต่างชาติ หลังตรวจสอบแล้วเป็นจริง บริษัทจัดหางานจะถูกลงโทษปรับเงิน 20 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เรียกรับ พร้อมทั้งจะถูกพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานไม่เกิน 1 ปี สำหรับช่องทางร้องเรียน สามารถร้องต่อกองแรงงานท้องที่ หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หากมีหลักฐานการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าจะใบเสร็จ ใบโอน หรือคลิป กระทรวงแรงงานจะจัดการโดยเด็ดขาด ส่วนแรงงานต่างชาติที่ร้องเรียน กระทรวงแรงงานจะอนุญาตโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ ไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบต่อโอกาสทำงานจนไม่กล้าร้องเรียน

กลุ่ม NGO ประท้วง บจง. ยังคงขูดรีดแรงงานต่างชาติด้วยการเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน เรียกร้องให้ยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน

      ส่วนแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญาและต้องการจะโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ ตามกฎระเบียบนายจ้างเดิมมีหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการโอนย้ายของแรงงานต่างชาติผู้นั้น เพื่อจะให้การโอนย้ายเป็นไปอย่างสะดวก ตัวคนงานและนายจ้างทั้งเก่าและใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและผลคืบหน้าในการโอนย้ายได้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำระบบตรวจสอบการโอนย้ายงานของแรงงานต่างชาติเรียบร้อยและเปิดให้บริการแล้ว นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะโอนย้ายงาน ยังสมารถทำเรื่องผ่านศูนย์จัดหางานของรัฐช่วยหางานใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบบใหม่ที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายงานได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางาน กำลังอยู่ระหว่างปรับระบบในขั้นสุดท้าย เตรียมประกาศเปิดให้บริการในเร็วนี้

กลุ่ม NGO ประท้วง บจง. ยังคงขูดรีดแรงงานต่างชาติด้วยการเรียกเก็บค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงาน เรียกร้องให้ยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน

2. ไต้หวันให้เงินรางวัลนำจับสูงสุด 20,000 เหรียญ สำหรับผู้แจ้งข้อมูลชาวต่างชาติอยู่เลยกำหนดและการโฆษณาจัดหาคู่ข้ามชาติ

        กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันผ่านร่างระเบียบการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง สำหรับผู้แจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแล้วอยู่เลยกำหนด รวมทั้งการโฆษณาจัดหาคู่ข้ามชาติ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยแต่ละคดีจะจ่ายเงินรางวัลนำจับตั้งแต่ 1,000-20,000 เหรียญไต้หวัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิด เพิ่มความปลอดภัยในการบริหารดูแลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันให้มากขึ้น

หญิงสาวเวียดนามที่มักปรากฎในเว็บโฆษณาของบริษัทจัดหาคู่

        กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย รักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงมีการบัญญัติระเบียบการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งจะประกาศรายละเอียดขั้นตอนของการแจ้งข้อมูล รวมถึงการรับเงินรางวัลนำจับ คาดจะประกาศได้ในเร็วๆ นี้  

ไต้หวันให้เงินรางวัลนำจับสูงสุด 20,000 เหรียญ สำหรับผู้แจ้งข้อมูลชาวต่างชาติอยู่เลยกำหนด

           กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบันมีกฎระเบียบการจ่ายเงินรางวัลนำจับแรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้างและการทำงานผิดกฎหมาย ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะรับเงินรางวัลนำจับจากกระทรวงแรงงาน แต่สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันโดยฟรีวีซ่า วีซ่าหน้าด่านและวีซ่าอื่นๆ แต่อยู่เลยกำหนด รวมถึงการโฆษณาจัดหาคู่ข้ามชาติ ยังไม่มีกฎระเบียบในการจ่ายเงินรางวัลนำจับแต่อย่างใด เพื่อส่งเสริมให้มีการสอดส่องและแจ้งข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย 2 ประเภทข้างต้น จึงมีการร่างระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับดังกล่าวขึ้น

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนไม่น้อย เดินทางเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวแต่หนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

        ตามร่างระเบียบฉบับนี้ระบุว่า ผู้แจ้งข้อมูลและนำไปสู่การจับกุมชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า จำนวนไม่เกิน 3 คน จะได้รับเงินรางวัลนำจับคดีละ 2,000 เหรียญไต้หวัน นำไปสู่การจับกุมชาวต่างชาติอยู่เลยกำหนดวีซ่า 4-6 คน จะได้รับเงินรางวัลนำจับ 5,000 เหรียญไต้หวัน 7-9 คน ได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญไต้หวัน 10 คนขึ้นไปเงินรางวัลนำจับ 20,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนผู้แจ้งข้อมูลการโฆษณาจัดหาคู่ข้ามชาติ ผู้แจ้งจะได้รับเงินรางวัลนำจับคดีละ 1,000 เหรียญไต้หวัน

        แต่จะไม่จ่ายเงินรางวัลนำจับสำหรับผู้ทำผิดกฎหมาย อาทิ นายจ้าง บริษัทจัดหางาน ขบวนการหรือผู้มีพฤติกรรมเข้าข่ายค้ามนุษย์ ที่ใช้วิธีแจ้งความชาวต่างชาติที่ตนว่าจ้างหรือจัดส่ง เพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือหลบเลี่ยงการจ่ายค่าจ้าง

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนไม่น้อย เดินทางเข้าไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวแต่หนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

3. โควิดซา สถานบันเทิงคึกคัก ตำรวจจับ 12 แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายชายหญิงกลางผับในศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์

        หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในไต้หวันคลี่คลายลง มีการปลดล็อคมาตรการป้องกันโรค ศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ในนครไทจง ซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของ ทานอาหารและแหล่งบันเทิงของแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน กลับมาคึกคักอีกครั้ง ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีแรงงานต่างชาติแห่เดินทางไปซื้อของ ทานอาหารบ้านเกิดและเที่ยวเที่ยวบาร์วันละนับพันคน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตำรวจนครไทจงมีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติที่ไปใช้บริการอย่างใกล้ชิด เมื่อวันหยุดปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บนชั้น 6 และชั้น 7 ของศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งผับที่ให้บริการแรงงานอินโดนีเซียและเวียดนาม ตรวจพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายชาวเวียดนามและอินโดนีเซียกลางผับจำนวน 12 คน เป็นชาย 7 หญิง 5 แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านี้ หลังเห็นตำรวจเข้าไปตรวจในผับ ได้หลบเข้าไปซ่อนตัวในช่องเล็กๆ ในห้องเก็บของ แต่ไม่วายถูกจับ ตำรวจนำแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านี้ไปยังสถานกักกัน เพื่อรอการส่งกลับประเทศ

โควิดซา สถานบันเทิงในศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ นครไทจง กลับมาคึกคักอีกครั้ง

        ศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ หน้าสถานีรถไฟไทจง เป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภคบริโภคและความบันเทิงขนาดใหญ่ของแรงงานต่างชาติ เนื่องจากการคมนาคมสัญจรสะดวก อยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟ เมื่อถึงวันหยุดจะมีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ทั้งจากในนครไทจงและเมืองใกล้เคียงเดินทางไปจับจ่ายซื้อของ ทานอาหารบ้านเกิดหรือรื่นเริงบันเทิงใจกันที่นี่ นอกจากชั้น 1-3 เป็นร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ มือถือและร้านอาหารจากประเทศอาเซียนแล้ว ชั้นอื่นๆ ยังมีผับที่บริการแรงงานชาติต่างๆ โรงแรม และร้านคาราโอเกะ เป็นต้น ในวันหยุดจะมีแรงงานต่างชาตินับพันเดินควักไคว่ซื้อของ ทานอาหารหรือเป็นจุดนัดพบ จัดเป็นแหล่งชุมนุมของแรงงานต่างชาติที่คึกคักและใหญ่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้

แรงงานเวียดนามหลบเข้าไปซ่อนตัวในช่องเล็กๆ ในห้องเก็บของ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง