กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  • 13 July, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
โอวเจียงอัน (歐江安) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประนามจีนแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ

๑. ผู้นำไต้หวันกร้าว หากกฎหมายความมั่นคงฮ่องกง ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวไต้หวัน รัฐบาลก็จะพิจารณามาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม 

           กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงฮ่องกง ครอบคลุมทั่วโลก รวมไต้หวันด้วย ทางการฮ่องกงมีสิทธิขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับฮ่องกงของหน่วยงานหรือบุคคล่ต่าง ๆ ทั่วโลก หากไม่ปฏิบัติมีโทษปรับ 1 แสนดอลลาร์ฮ่องกง หรือจำคุก 2 ปี สร้างความไม่พอใจให้แก่ทั่วโลก โดยเฉพาะในส่วนของไต้หวันมีหน่วยงานประจำฮ่องกงหลายหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ประจำฮ่องกงนับร้อย อาจตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้ชาวไต้หวันที่เดินทางไปประเทศที่มีการจัดทำความตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนตกอยู่ในภาวะอันตรายด้วย ดังนั้น จึงมีหลายประเทศได้ยกเลิกความตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนแล้ว และยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาในเรื่องนี่ ส่วนไต้หวัน ประธานาธิบดีไช่่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันประกาศแข็งกร้าวว่า หากมีความจำเป็นรัฐบาลไต้หวันจะพิจารณามาตรการตอบโต็โดยทันที 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (ที่4 จากซ้าย) กร้าวตอบโต้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกง เมื่อจำเป็น 

๒. ไต้หวันจัดซ้อมรบฮั่นกวง หมายเลข 36 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2563 

            การซ้อมรบฮั่นกวงหมายเลข 36 มีกำหนดการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอุ่นเครื่องในส่วนต่าง  ๆ แต่ตั้งแต่วันนี้ (13 ก.ค.) จนถึงวันที่ 17 ก.ค. 63 จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ระหว่าง 3 เหล่าทัพ ทั้งการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบก การฝึกซ้อมกระสุนจริง ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเหยียนเต๋อฟา รมว. กลาโหม ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงต่อต้านการยกพลขึ้นบก 3 เหล่าทัพ สมจริงสมจัง ตื่นตาตื่นใจ 

บรรยากาศการฝึกซ้อมต่อต้านการยกพลขึ้้นบก 

๓. ประชุมร่วมไทเป-เซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2563 จะจัดให้มีขึ้นตามกำหนด แต่ใช้การประชุมทางไกล 

         การประชุมร่วมระหว่างเทศบาลของสองนครช่องแคบไต้หวัน ได้แก่เทศบาลกรุงไทเปกับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ของจีน ซึ่งจึดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จะจัดให้มีขึ้นเป็นปีที่ 11 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมทางไกล เพื่อให้การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 เมืองของช่องแคบไต้หวัน จัดให้มีขึ้นตามกำหนดการที่วางไว้ โดยนายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป ไต้หวัน ระบุว่า ในเมื่อจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 10 ปี ปีนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยกเลิกหรือไม่จัด เพราะการประชุมจะเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น 

นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง