ปกป้องคุ้มครองเกษตรกร!! ไต้หวันเตรียมส่องระเบียบใหม่

  • 21 July, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
พันธุ์ข้าวไถหนานเบอร์ 11 ที่มีการลักลอบพันธุ์ไปปลูกที่ประเทศเวียดนามและหลังปลูกได้แล้วมีการส่งกลับมาขายในไต้หวัน

ไต้หวันเตรียมส่องระเบียบใหม่ ห้ามนำเข้าข้าวที่มีการลักลอบพันธุ์ไปปลูกที่ประเทศเวียดนาม

        รัฐบาลกำลังเข้มงวดกวดขันกับการนำเข้าข้าวจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพบว่ามีข้าวบางส่วนที่นำเข้าแต่กลับเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกในไต้หวัน สำนักการเกษตรและอาหาร คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน (Agriculture and Food Agency) มีความสงสัยว่า พันธุ์ข้าวในไต้หวันมีการลักลอบนำไปปลูกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นส่งกลับมาขายในไต้หวัน ทั้งนี้ ต้นทุนการปลูกข้าวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่ำกว่าในไต้หวันมาก หากปลูกแล้วนำกลับมาขายในไต้หวันก็หวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดไต้หวัน

พันธุ์ข้าวไถหนานเบอร์ 11 ปลุกกันมากในเจียอี้ ไถหนาน

        คณะกรรมการการเกษตรได้ประกาศร่างระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเปิดผู้เกี่ยวข้องแสดงความเห็นหรือคัดค้านได้ภายใน 60 วัน จากนั้นจึงจะประกาศระเบียบอย่างเป็นทางการ คาดว่ากฏระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2021 นายจวงเหล่าต๋า(莊老達) รองผู้อำนวยการสำนักการเกษตรและอาหารชี้ว่า นับเป็นครั้งแรกที่ดำเนินมาตรการทางการค้า ห้ามนำเข้าข้าวพันธุ์ไต้หวันที่ผลิตในต่างประเทศ สาเหตุเป็นเพราะว่าข้าวที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีราคาต่ำกว่าไต้หวัน อาจจะต่ำกว่าถึงเท่าตัว เพื่อความเป็นธรรมทางการค้าจึงได้ประกาศห้ามนำเข้า

        ระเบียบดังกล่าวบัญญัติห้ามนำเข้าข้าวที่เป็นพันธุ์ของไต้หวันทั้งรูปแบบของข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว หรือแม้แต่ข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ว รวมทั้งข้าวหักทั้งหลาย แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป สำหรับในส่วนที่ว่าจะมีการปรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ นายจวงเหล่าต๋าชี้ว่า หากพบว่ามีการนำเข้าข้าวพันธุ์ของไต้หวัน ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีการมอบสิทธิ์ จะดำเนินการตามกฎหมายพันธุ์พืชและต้นอ่อน ปรับตั้งแต่ 300,000 เหรียญไต้หวันเป็นต้นไปและปรับสูงสุด 1,500,000 เหรียญไต้หวัน และห้ามนำเข้าสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดอีกด้วย

พันธุ์ข้าวไถหนานเบอร์ 11 ปลุกกันมากในเจียอี้ ไถหนาน

        ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2017 คณะกรรมการการเกษตรทำการสุ่มตรวจการนำเข้าข้าวและพบว่ามีการนำเข้าข้าวที่เป็นพันธุ์ของไต้หวัน อย่างเช่น ข้าวไถหนานเบอร์ 11 ข้าวไถจงเบอร์ 192 ข้าวเถาหยวนเบอร์ 3 และข้าวไถหนงเบอร์ 71 เป็นต้น และที่ผ่านมา ไต้หวันไม่เคยมอบสิทธิ์หรือยินยอมให้มีการส่งออกพันธุ์ข้าวไต้หวันไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        นายกัวจื่อเจี้ยน (郭子建) กองตรวจสอบฝ่ายผลิตธัญพืชชี้ว่า ต้นทุนการปลูกข้าวในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิโลกรัมละ 18 เหรียญไต้หวัน แต่ราคาขายส่งของข้าวที่ปลูกในไต้หวันประมาณกิโลกรัมละ 32 เหรียญไต้หวัน เพราะฉะนั้นข้าวไต้หวันที่ปลูกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วนำกลับเข้ามาขายในไต้หวันมีผลกำไรสูง ย่อมกระทบต่อตลาดราคาข้าวที่ปลูกในไต้หวันแน่นอน นอกจากนี้แล้ว ถ้าพันธุ์ข้าวไต้หวันปลูกในต่างประเทศแล้วนำเข้ามาผสมกับข้าวไต้หวันสามารถตรวจสอบDNAได้ แต่ถ้าข้าวพันธุ์ไต้หวันปลูกต่างประเทศแล้วนำเข้ามาขายในไต้หวันแล้วมีการปลอมว่าเป็นข้าวไต้หวันก็ไม่สามารถตรวจสอบ DNA หรือแยกแยะได้

ข้าวพันธุ์ไถหนานเบอร์ 11 เป็นข้าวหลักที่บริโภคของคนในไต้หวัน รสชาติอร่อย เหมาะต่อการนำมาทำข้าวซูชิหรือข้าวกล่องเบนโตะ

        ยกตัวอย่าง ล่าสุดในปีที่แล้ว ไต้หวันมีการนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม หลังนำไปตรวจสอบยีนพบว่าเป็นข้าวที่เหมือนกับข้าวพันธุ์ไถหนานเบอร์ 11 ที่เกษตรกรไต้หวันทำการเพาะปลูก เป็นพันธุ์ข้าวที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 1997 ทนต่อศัตรูพืช ต้นข้าวสูงระดับกลาง ไม่ล้มง่าย ผลการผลิตสูง สภาพภายนอกของเมล็ดข้าวเต็ม สวย เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสามารถเก็บรักษาได้นาน เหมาะต่อการปลูกในวงกว้าง เป็นข้าวหลักที่บริโภคของคนในไต้หวัน รสชาติอร่อย เหมาะต่อการนำมาทำข้าวซูชิหรือข้าวกล่องเบนโตะ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง