กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  • 27 July, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
รัฐสภาสหรัฐฯ หนุนไต้หวันร่วมซ้อมรบ RIMPAC

๑. รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่า่นกฎหมายมอบอำนาจด้านการทหารให้ผู้นำ พร้อมเชิญไต้หวันเข้าร่วมซ้อมรบ RIMPAC 

     เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้มีมติผ่านกฎหมายมออำนาจด้านการทหารให้แก่ผู้นำสหรัฐฯ ประจำปี 2021 โดยญัตติดังกล่าวระบุให้กองทัสหรํฐฯ จะต้องมีความพร้อมที่จะสกัดกั้นการเข้าควบคุมไต้หวันแบบจู่โจมจนทำให้ไต้หวันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของจีน พร้อมทั้งเสนอให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมการซ้อมรบ Rim of the Pacific Exercise หรือ RIMPAC ด้วย 

 

 

การซ้อมรบ RIMPAC ในมหาสมุทรแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ 

๒. นายกฯ ไต้หวันย้ำ ไต้หวันมีแผนรับมือกับการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไต้หวันประจำฮ่องกงต้องเซ็นยอมรับ "หลักการจีนเดียว" ของทางการฮ่องกง 

     สืบเนื่องจากการที่ทางการฮ่องกงอาศัยเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ไต้หวันประจำฮ่องกง จะต้องลงนามรับรองยอมรับ "จีนเดียว" จึงจะอนุมัติการออกวีซ่าทำงานให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไต้หวันได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงทำให้ต้องเดินทางออกจาฮ่องกงเมื่อวีซ่าเดิมหมดอายุลง นั้น สัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ไต้หวัน ระบุว่า ไต้หวันมีมาตรการรับมืองเพื่อปกป้องเกียรติภูมิและศํกดิ์ศรีแห่งชาติ และย้ำว่า การเพิ่มระเบียบนี้ เป็นการละเมิดความตกลงเดิมที่ไต้หวันมีกับฮ่องกง ซึ่งไต้หวันได้เตรียมมาตรการรับมือไว้พร้อมแล้ว 

     ส่วนคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC) ไต้หวัน ก็ย้ำว่า สำนักงานไต้หวันประจำฮ่องกงจะยืนหยัดจนวินาทีสุดท้าย แต่จะไม่ยอมสยบเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น 

นายชิวฉุยเจิ้ง รองประธานและโฆษก MAC ไต้หวัน

๓. ไต้หวันต่ออายุการให้ฟรีวีซ่าแก่ไทยและอีก 3 ประเทศ อีก 1 ปี จนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2564 แต่......

   กระทรวงต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน แถลงข่าวตอนบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคมว่า เพื่อผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ต่อเนื่อง ได้มีการประชุมระหว่างกระทรวงตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ทบทวนนโยบายการยกเว้นวีซ่า รวมถึงการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนและรัสเซีย ในที่สุดตัดสินใจขยายเวลาทดลองมาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย รวม 4 ประเทศ เริ่ม 1 สิงหาคม ต่อไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2564

        สำหรับการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าแก่ประเทศอาเซียนอื่นๆ สำหรับการเดินทางเข้าไต้หวันของกรุ๊ปทัวร์ชั้นดีจะขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

        อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงด้วยว่า การยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศในอาเซียนรวมทั้งรัสเซียเป็นการขยายเวลาตามมาตรการเดิม ไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวได้ในช่วงการระบาดโควิด-19 การผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไต้หวันได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง