ไต้หวันไฮเทค - 2020-07-28

  • 28 July, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
รัฐบาลไต้หวันส่งเสริม วินฟาร์มนอกชายฝั่ง

ไต้หวันไฮเทค  -28 ก.ค. 63-  ไต้หวันเริมการติดตั้งฟาร์มกังหันลมเฟสที่ 3

การพัฒนาพลังงานกังหันลมของไต้หวันเข้าสู่เฟสที่ 3 ในปีนี้ ผู้ลงทุนบริษัทพัฒนาพลังงานลม พากันรับสมัครวิศวกรและบุคคลการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า เมื่อถึงปี 2025 ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง 5.7 GW จะทำให้มูลค่าการลงทุนสะสมสูงเกินกว่า 1 ล้านเหรียญไต้หวัน และสร้างโอกาสงาน ประมาณ 20000 ตำแหน่ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง