ไต้หวันไฮเทค - 2020-09-15

  • 15 September, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
บริษัท Relajet สตาร์ทอัพของไต้หวัน ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจำแนกเสียงหรือแยกเสียง ขจัดเสียงรบกวน ขยายเสียงจากแหล่งเสียงหลัก ส่งเสียงผ่านเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางหู

ไต้หวันไฮเทค  -15 ก.ย. 63-  เทคโนโลยีเสียง แนวโน้มแห่งอนาคต

บริษัท Relajet สตาร์ทอัพของไต้หวัน ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจำแนกเสียงหรือแยกเสียงได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งเสียงหลากหลาย หรือมีผู้คนพูดพร้อมๆ กันหลายคน ในที่มีเสียงอึกทึก อุปกรณ์จะจำแนกเสียง ทำการขจัดเสียงรบกวน ขยายเสียงจากแหล่งเสียงหลัก ส่งเสียงผ่านเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ผู้พิการทางหู ได้ยินเสียงที่ต้องการฟังได้อย่างชัดเจน อุปกรณ์ช่วยจำแนกเสียงสามารถค้นหาเสียงหลักได้ภายในช่วงเวลาแค่ 0.01 วินาที เท่านั้น ช่วงเวลา 0.01 วินาทีถือว่าสำคัญ หากใช้เวลามากกว่านี้ ผู้ฟังเสียงจะเกิดความสับสน เพราะเกิดความล่าช้าต่อสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่

อุปกรณ์หูฟังที่จำแนกเสียงได้ที่ บริษัท Relajet พัฒนายังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ ใช้พลังงานเพียงแค่ 0.5 mA เท่านั้นในสภาพการเปิดเครื่องแบบเต็มประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยาวนานถึง 15 ชั่วโมง ผลสำเร็จจากการวิจัยพัฒนาไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาได้ บริษัทผู้ผลิตหูฟัง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตัดเสียงรบกวนทำให้คุณภาพเสียงที่ฟังดีขึ้น และช่วยยืดเวลาการใช้งานของหูฟังให้ยาวนานขึ้น ด้วยความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถขยายเวลาการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

อุปกรณ์จำแนกเสียงสามารถวิเคราะห์แหล่งเสียงที่หลากหลายสามารถ ติดตามแหล่งสิ่งที่ต้องการฟัง เพื่อใช้ในเรื่องของ Speech To Text การเปลี่ยนสัญญาณเสียงให้กลายเป็นตัวอักษร จะมีประโยชน์ในเรื่องของการถอดเสียงให้กลายเป็นอักษร ขยายไปใช้งานในเรื่องของการบันทึกการประชุม ปกติแล้วเวลาที่จะบันทึกการประชุมนั้นหากจะบันทึกในรูปแบบของอักษร จะต้องอาศัยคนในการฟังและพิมพ์ ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีในการจำแนกเสียง แปลงเสียงให้เป็นอักษรสามารถ จับเสียงของคนทุกคนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง