ไต้หวันไฮเทค - 2021-01-05

  • 05 January, 2021
ไต้หวันวิจัยพัฒนาบ้านอัจฉริยะประหยัดพลังงาน

ไต้หวันไฮเทค  -05 ม.ค. 63-  ไต้หวันวิจัยพัฒนาบ้านอัจฉริยะประหยัดพลังงาน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute -Itri) จับมือ 12 องค์กรในและต่างประเทศ รุกเข้าตลาดพลังงานอัจฉริยะมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญไต้หวัน 

ภายใต้การสนับสนุนของกรมพลังงานกระทรวงเศรษฐการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แถลงข่าวในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ การวิจัยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสีเขียวข้ามเขตภูมิอากาศโลก จัดตั้งบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน ร่วมมือกับ PowerGrid ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียวเป็นต้นรวม 12 องค์กรและบริษัททั้งในไต้หวันและต่างประเทศ ร่วมกันรุกเข้าสู่ตลาดประหยัดพลังงานอัจฉริยะ มูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญ ในงานแถลงข่าวยังมีการเปิดตัวศูนย์ทดสอบด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมพลังงานสีเขียวเขตกึ่งร้อน (SPINLab) อย่างเป็นทางการ เป็นความร่วมมือกับองค์กรในสหรัฐฯ และะสิงคโปร์ สร้างสรรค์เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมพลังงานสีเขียว ข้ามเขตภูมิอากาศของโลก (เขตร้อน กึ่งร้อน และอบอุ่น)

หยิวเจิ้นหยวน (游振偉) อธิบดีกรมพลังงานแถดงว่า ภายใต้นโยบายส่งเสริมพลังงานสีเขียว กระทรวงเศรษฐการได้ทุ่มเท วิจัยพัฒนา เมืองวิทยาศาสตร์พลังงานสีเขียวอัจฉริยะซาหลุน(沙崙) และเขตสาธิตเทคโนโลยีสีเขียว กรมพลังงานและทีมงาน Itri ได้ทุ่มเท นำไปสู่การเปิดตัว บ้านตัวอย่างประหยัดพลังงานและศูนย์ทดสอบด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมพลังงานสีเขียวกึ่งเขตร้อน (SPINLab) บ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน เป็นการจำลองบ้านที่พักอาศัย ซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างกันในภาคใต้ของไต้หวัน ทำการทดสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมประหยัดพลังงานอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Itri ได้ร่วมมือกับ ม. เฉิงกง ในการสร้างศูนย์ทดสอบ SPINLab ให้บริการทดสอบสิ่งแวดล้อมแสงอาทิตย์ส่งผลกระต่อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในบ้านอย่างไร

การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีความก้าวหน้าและทางเลือกพลังงานหลากหลาย แตกต่างกับสิ่งก่อสร้างสีเขียวในยุคก่อนแบบดั้งเดิม จะมีการมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพ ความเป็นอัจฉริยะยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทำให้มนุษย์ ได้รู้สึกได้ว่า ในขณะที่ต้องประหยัดพลังงานลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ในอนาคตการร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสีเขียวกับต่างประเทศ จะทำให้ไต้หวันเป็นต้นแบบในด้านตัวอย่างสถาปัตยกรรมประหยัดพลังงาน ปัจจุบันระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในศูนย์สาธิตได้มีการสร้างเสร็จ ผู้ประกอบการได้เข้ามาลงทุนเข้าไปจัดตั้งบริษัท ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวซึ่งจะกลายเป็นฐานสำคัญของไต้หวันในการยกระดับพลังงาน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง