ชีพจรเศรษฐกิจ นายจ้างไต้หวันกระทุ้งกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาอินโดฯ ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้างไต้หวัน

  • 03 September, 2020
  • RTI
ส้มโอเหวินต้าน เทศกาลไหว้พระจันทร์

๑. นายจ้างไต้หวันประท้วงอินโดนีเซียผลักภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้างไต้หวัน

            กลุ่มนายจ้างไต้หวันซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพ ได้รวมตัวหน้ากระทรวงแรงงานไต้หวัน เปล่งคำขวัญประท้วงทางการอินโดนีเซียที่ประกาศผลักภาระค่าใช้จ่ายการเข้ามาท่ำงานในไต้หวันของผู้อนุบาลอินโดฯ โดยให้นายจ้างไต้หวันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดให้นายจ้างไต้หวันรับผิดชอบทั้งหมด ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

        นายเฉินซ่านซิว นายกสมาคมผู้ทุพพลภาพ ระบุว่า “พวเราต้องหาเงินประทังชีวิต และยังต้องจ้างผู้อนุบาลต่างชาติ” ส่วนผู้ร่วมชุมนุมก็บอกว่า “ให้พวกเรารับภาระค่าใช้จ่าย ทำให้พวกเรากลุ่มเปราะบางยิ่งลำบากยิ่งขึ้น”

        ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างไต้หวันถูกอินโดนีเซียประกาศให้ต้องรับผิดชอบประกอบไปด้วย ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าฝึกอบรม ค่าเรียนภาษาจีน ก่อนมาไต้หวัน คาดว่าจะสูงถึงกว่า 70000 ดอลลาร์ไต้หวัน

        บริษัทจัดหางานไต้หวันระบุว่า “ปัจจุบัน นายจ้างไต้หวันต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 3-4 หมื่น แต่หากต้องรับภาระในส่วนของผู้อนุบาลต่างชาติด้วย นายจ้างก็ต้องมีภาระเพิ่มเป็นประมาณ 1 แสนเหรียญไต้หวัน

        คุณหยวีเสี่ยวชิว ผอ. กอง กรมพัฒนากำลังแรงงาน ไต้หวัน ยอมรับว่า “เป็นการเพิ่มภาระให้นายจ้าง เราจะต้องไปเจรจากับฝ่ายอินโดนีเซียบนผลประโยชน์ของนายจ้าง”

        ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ผู้อนุบาลอินโดฯ จะกู้จากธนาคารแล้วค่อยผ่อนชำระเป็นรายเดือน หากผลักภาระให้นายจ้างทั้งหมดจะเป็นธรรมหรือไม่ คงต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่จะต้องไปเจรจากับอินโดนีเซีย 

นายจ้างไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพรวมตัวเรียกร้องกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาอินโดนีเซียที่ประกาศผลักภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำงานในไต้หวันของแรงงานอินโดฯ ทั้งหมดให้นายจ้างรับผิดชอบ

๒. สายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ และอีกหลายสายทยอยเปิดเที่ยวบินกับไต้หวัน หลังโควิดผ่อนคลาย  

     สายการบินต่างชาติที่กลับมาทำการบินรับ-ส่งผู้โดยสารไป-กลับไต้หวัน ยืนยันแล้วว่ามีทั้งสิ้น 3 สายการบินในเดือนกันยายน ได้แก่ สายการบินเคแอลเอ็ม (KLM Royal Dutch Airlines) ของเนเธอร์แลนด์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) และสายการบินสกู๊ต (Scoot) ของสิงคโปร์ โดยกลับมาทำการบินในเส้นทางบินระหว่างไต้หวันไปอัมสเตอร์ดัม, สิงคโปร์ และโตเกียว

     ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ก่อนหน้านี้สายการบินเคแอลเอ็มระงับการให้บริการผู้โดยสาร จากที่เคยทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างอัมสเตอร์ดัม-ไทเป จนกระทั่งวันที่ 1 ก.ย. จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง B777-300ER โดยจะหยุดแวะพักระหว่างทางที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไทเปถือเป็นจุดหมายปลายทางเส้นทางบินที่ 4 ในพื้นที่ Greater China ของสายการบินเคแอลเอ็มที่กลับมาเปิดให้บริการผู้โดยสารอีกครั้ง

     ส่วนสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก่อนหน้านี้ได้ระงับให้บริการผู้โดยสาร จากที่เคยทำการบินวันละ 2 เที่ยวบิน ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารมาให้บริการขนส่งสินค้าแทนสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.นี้เป็นต้นไป จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินไทเป-สิงคโปร์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง B787-10

     ขณะที่สายการบินสกู๊ต ก่อนหน้านี้ได้กลับมาทำการบินเส้นทางบินไทเป-สิงคโปร์ สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และไทเป-โซล สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุด วันที่ 9 ก.ย.นี้เป็นต้นไป จะกลับมาทำให้บริการเที่ยวบินไทเป-โตเกียว สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางบินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำการบินทุกวันถึงวันละ 2 เที่ยวบิน

สายการบินแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ KLM เริ่มให้บริการไทเป-อัมเสตอร์ดัมส์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยว ตั้งแต่ ก.ย. 63 

๓. คูปองเกษตร 1.0 แจก 1250 ล้าน เพิ่มเม็ดเงินภาคเกษตรได้สูงถึง 5000 ล้าน ดัน คูปองเกษตร 2.0 ต่อเนื่อง

     คูปองเกษตรล๊อตแรกแจกคูปองมูลค่า 250 เหรียญไต้หวัน จำนวน 5 ล้านใบ หมดเขตการใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ปรากฏว่า สร้างมูลค่าได้มากถึง 5000 ล้านเหรียญไต้หวัน ในขณะที่ผลกระทบจากโควิด 19 ยังไม่หมดหายไป คณะกรรมการการเกษตร ไต้หวัน จึงดัน "คูปองเกษตร 2.0" เริ่มตั้งแต่ต้น ก.ย. เป็นต้น แต่ใช้รูปแบบใหม่ แจกทั้งหมด 3 หมื่นใบ ซื้อส้มโอเหวินต้าน 600 เหรียญไต้หวัน รับคูปองมูลค่า 250 เหรียญไต้หวัน โดยลงทะเบียนออนไลน์ หากซื้อครั้งเดียว 1000 เหรียญไต้หวัน มีสิทธิลงทะเบียนขอรับคูปองได้ 2 ใบ 

ส้มโอเหวินต้าน ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ 
 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง