ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวันเอ็กซโป 2020 ไทยแลนด์ ออนไลน์ เปิดฉากอลังการ

  • 12 November, 2020
พิธีเปิด Taiwan Expo 2020 Thailand Online ทำพิธีเปิดพร้อมกันที่ กทม. และ ไทเป

๑. Taiwan Expo 2020 Thailand online เปิดฉากอลังการ งานแสดงสินค้าไต้หวันออนไลน์ รายการเดียวในปีนี้ คาดสร้างเม็ดเงิน 20 ล้านดอลลาร์ 

     เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (4 พ.ย.) สมาคมพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ (TAITRA) ของไต้หวัน ได้จัดงานมหกรรมสินค้าไต้หวัน Taiwan Expo 2020 Thailand online ขึ้น โดยมีผู้ประกอบการไต้หวันเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าออนไลน์ถึง 180 บริษัท เจรจาธุรกิจกว่า 400 รอบ โดยในไทยจัดให้มีขึ้นที่โรงแรมโรสวู๊ด กทม. คาดจะทำเงินได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ 

     ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้แทนไทยประจำไต้หวัน (ผอญ. สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย) นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ BOI และนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้คำขวัญ "Let's Thai together" 

๒.สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันคาด GDP ไต้หวันปีหน้ากระฉูด เหตุค่าฐานปีนี้ค่อนข้างต่ำ

    สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน ได้รายงาน "วิสัยทัศน์และผลการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม" ของไต้หวัน ต่อสภาบริหาร โดยนายเกาเซียนกุ้ย รองประธานฯ ได้ระบุว่า การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ในปหน้าจะค่อนข้างมีอนาคตโชติช่วง ประกอบกับปีนี้มีตัวเลขฐานค่อนข้างต่ำจึงคาดว่า เศรษฐกิจไต้หวันปีหน้าน่าจะมีการเติบโตไปด้วยดี  

    ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งในไต้หวันต่างประเมินว่า เศรษฐกิจไต้หวันในปีหน้าจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.2-4.2 ส่วนปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.9% ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เนือ่งจากการลงทุน การบริโภคและการส่งออกคึกคักขึ้นหลังวิกฤตโควิด 19 

๓. ข่าวดีสำหรับสุภาพสตรี !!! มีสิทธิลาหยุดพักเนื่องจากมีประจำเดือนมา เดือนละ 1 วัน นายจ้างปฏิเสธมีสิทธิถูกปรับ 20,000-300,000 TWD

     กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุว่า ตามกฎหมายว่าด้วยความเที่ยมกันในการทำงานของเพศต่าง ๆ ลูกจ้างสตรีมีสิทธิขอลาหยุดพักเนื่องจากมีประจำเดือน โดยมีสิทธิลาได้เดือนละ 1 วัน โดยไม่จำเป็นต้องหนังสือรับรอง หากนายจ้างขัดขวางหรือปฏิเสธการลา นายจ้างจมีโทษปรับตามกฎหมาย 20,000-300,000 TWD และหากไม่ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว จะถูกสั่งปรับอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะแก้ไขปรรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

     ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนจากเหตุมีประจำเดือนได้ปีละ 3 วัน โดยไม่รวมไว้ในวันลาป่วย ส่วนที่เกินไปให้รวมไว้ในวันลาป่วยของแต่ละปี 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง