มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-10-19

  • 19 October, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ผลงานศิลปะการตัดกระดาษจีนของจิตรกรจางเจินฝู่

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  19 ต.ค. 63-จิตรกรจางเจินฝู่ ท่องโลกกว้างกับศิลปะการตัดกระดาษจีน

กรรไกร 1 ด้าม กระดาษ 1 แผ่น สามารถตัดได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเหมือนการท่องโลกกว้าง จางเจินฝู่(張真輔) เป็นคนตำบลถู่คู่(土庫鎮) เมืองหยุนหลิน เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นจิตรกรมีชื่อเสียงในไต้หวัน รักอิสระ ชอบท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อจุดประกายความคิด สิ่งที่พบเห็นจะบันทึกเรื่องราวไว้ในภาพวาด และเพื่อต้องการให้แหวกแนวจากเดิม ที่ผ่านมาเขาเคยเดินทางไปที่เขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเรียนรู้ศิลปะการตัดกระดาษจีน และหลังเดินทางกลับเมืองหยุนหลินแล้ว ได้ร่วมมือกับฟาร์มเกษตรหุยเซียงหมี่(回鄉米) ช่วยผลักดันโครงการวัฒนธรรมการเลี้ยงวัวของตำบลและสอนศิลปะการตัดกระดาษ นอกจากนี้ ยังเปิดคอร์สตัดกระดาษจีนในชุมชนหลุนเน่ยของตำบลถู่คู่ สัปดาห์ละ 1 ครั้งด้วย

อาม่าเรียนศิลปะการตัดกระดาษจีน

เผิงก้วนหลุน(彭冠綸) หัวหน้าดูแลห้องสมุดตำบลถู่คู่บอกว่า อาศัยการสอนการแนะนำของจิตรกรจางเจินฝู่ สามารถทำให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ท่องไปกับโลกกว้าง มีนิสัยรักการอ่านและได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากขึ้น ทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าตัวเองก็ทำได้ อนาคตสามารถท่องโลกและวาดภาพไปด้วยเช่นกัน ส่วนจิตรกรจางยังบอกด้วยว่า ตนเองได้นำประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้แบ่งปันให้กับคนในตำบล รู้สึกว่าการไปซินเจียงนั้นไม่เสียเปล่า

เด็กๆ เรียนศิลปะการตัดกระดาษจีน

สำหรับในไต้หวันแม้ค่าแรงที่แพงขึ้น รูปแบบชีวิตที่ทันสมัย และชีวิตสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ศิลปะการตัดกระดาษให้เป็นลวดลายได้รับความนิยมน้อยลง โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมาเป็นลวดลายและสามารถนำไปติดได้เลยเมื่อลอกกระดาษที่ด้านหลังออก แต่ไม่กี่ปีนี้ หลังจากมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ต้องการกู้วิกฤตมรดกทางศิลปะและประเพณีพื้นบ้านของชาติ  จึงทำให้คนไต้หวันเริ่มมีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะค่อยๆหมดไปจากสังคม

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง