มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-11-09

  • 09 November, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  09 พ.ย. 63-ย้อนรอยเส้นทางโบราณเฉาหลิ่ง

เทศกาลชมทุ่งหญ้าเส้นทางโบราณเฉาหลิ่งปี 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-29 พ.ย. เป็นเทศกาลที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเดินเขาหรือปีนเขา ชมทุ่งหญ้า หรือชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ระหว่างการปีนเขาจะได้ชมทุ่งหญ้าที่กำลังบานสะพรั่ง โบกพริ้วไหวไปตามสายลม เส้นทางโบราณเฉาหลิ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหย่วนวั่งเคิงเขตก้งเหลียวของนครนิวไทเปกับเขตภูเขาต้าหลี่ตำบลโถวเฉิง เมืองอี๋หลาน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนโบราณทางด้านเหนือที่ติดต่อระหว่างว่านหัวและเมืองอี๋หลานที่หลงเหลือในปัจจุบัน จากการบันทึกเรื่องราวของไต้หวัน(台灣省通志)ระบุ ถนนแห่งนี้บุกเบิกโดยชนพื้นเมืองชนเผ่าผิงผู่ในยุคก่อนราชวงค์ชิงปกครองไต้หวัน โดยจุดเริ่มต้นจากเขตว่านหัวของกรุงไทเป ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าหมงเจี่ย อยู่ในความดูแลของตั้นสุ่ยทิงไปยังเกอหม่าหลานทิงซึ่งปัจจุบันคือเมืองอี๋หลาน และในอดีตจะเรียกเส้นทางนี้ว่า เส้นทางโบราณตั้นหลาน(淡蘭古道)

ส่วนคำว่า“เฉาหลิ่ง-草嶺” มาจากคำว่า “เฉ่า” ก็คือต้นหญ้า ส่วนคำว่า “หลิ่ง” ก็คือยอดเขา ดังนั้น เฉาหลิ่งก็คือบริเวณยอดเขาที่ค่อนข้างสูงและสองข้างทางเดินมีต้นหญ้าขึ้นอยู่มากมาย ราวกับไม่มีต้นไม้อื่นขึ้นปกคลุมอยู่เลย ซึ่งเส้นทางโบราณเฉาหลิ่งตลอดเส้นทางมีความยาวประมาณ 8.5 กม. และระหว่างเส้นทางนี้จะมีป้ายที่จัดเป็นโบราณวัตถุตั้งอยู่ เช่น ป้ายหินสงเจิ้นหมานเยียน (ป้ายสยบมาร) และป้ายหินที่เขียนคำว่า “หู่” ที่แปลว่า เสือ (ป้ายสยบลม) ทั้งสองป้ายเขียนโดยแม่ทัพหลิวหมิงเติงที่ราชวงค์ชิงส่งมาดูแลไต้หวัน

ปี 1881 ถนนโบราณตั้นหลานจัดเป็นถนนทางราชการที่มีเพียงแห่งเดียวในยุคราชวงค์ชิงที่ปกครองไต้หวัน เพราะฉะนั้น ระหว่างทางเดินโบราณตั้นหลานจะมีการเวรยามหรือคนที่คอยดูแลความปลอดภัย มีสถานีแจกจ่ายสินค้าหรือส่งจดหมาย มีสถานีพักหรือสถานีเปลี่ยนม้าที่ใช้วิ่ง ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยและสะดวก และในเวลาต่อมากลายเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาของชาวฮั่นยุคแรกๆ ที่ไปบุกเบิกและตั้งหลักแหล่งที่เมืองอี๋หลาน รวมทั้งหน่วยงานราชการที่ไปตรวจงานก็ใช้เส้นทางโบราณตั้นหลาน ถือเป็นเส้นทางที่คึกคักและมีความเจริญในสมัยก่อน

ปี 1917 เริ่มมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายอี๋หลาน แต่ว่าก่อนที่เส้นทางรถไฟจะเดินได้ตลอดสายระหว่างไทเปไปยังเมืองอี๋หลานนั้น เส้นทางโบราณเฉาหลิ่งแห่งนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างกรุงไทเปไปยังเมืองอี๋หลาน เมื่อผู้โดยสารเดินทางใกล้ถึงเส้นทางโบราณเฉาหลิ่ง จะต้องลงจากรถไฟในสถานีใกล้เคียง จากนั้นเปลี่ยนไปสวมรองเท้าถักด้วยหญ้าเพื่อเดินทางข้ามภูเขาไปยังเมืองอี๋หลาน จนกระทั่งปี 1924 หลังจากที่มีการขุดอุโมงค์ให้รถไฟวิ่งผ่านภูเขาทุกจุดแล้ว เส้นทางโบราณเฉาหลิ่งก็ค่อยๆ ซบเซาลง และหลังหมดภาระในการใช้เป็นเส้นทางขนส่งแล้วได้กลายเป็นทิวทัศน์ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง