ใกล้ถึงวันรำลึกดร.ซุนยัดเซ็นแล้ว เราไปเที่ยวอนุสรณ์สถานดร.ซุนกัน

  • 08 November, 2019
  • ธีระ หยาง
อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็นสุดยิ่งใหญ่ตระการตากลางกรุงไทเป

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-ใกล้ถึงวันรำลึกดร.ซุนยัดเซ็นแล้ว (12 พย. ของทุกปี) เราไปเที่ยวชมอนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น (國父紀念館) ใจกลางกรุงไทเปกันเถอะ

บรรยากาศอันคึกคักของทหารเปลี่ยนเวรภายในห้องโถงใหญ่หน้าอนุสาวรีย์ดร.ซุนยัดเซ็น

สวนสาธารณะที่อยู่รอบๆ ของอนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็นจะเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันสร้างบรรยากาศอันสดชื่นให้แก่ผู้มาเยือน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง