สายชิลต้องมา: เดินชมทุ่งดอกหญ้าตามเส้นทางเดินเขาเฉาหลิ่งกู่เต้า

  • 22 November, 2019
  • ธีระ หยาง
ทุ่งดอกเฉาก๊วยสีม่วงสดของเทศกาลทะเลดอกไม้ที่ผิงเจิ้น

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- เดินเที่ยวชมทุ่งดอกหญ้าตามเส้นทางเดินเขาเฉาหลิ่งกู่เต้า

- ไปชมทุ่งดอกเฉาก๊วยสีม่วงสดใสในเทศกาลทะเลดอกไม้ที่เขตผิงเจิ้นของนครเถาหยวนกัน (桃園仙草花彩節) ระหว่าง 23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 (เลขที่ 239 ถ.หยางหู เขตหยางเหมย นครเถาหยวน 桃園市楊梅區楊湖路三段239號) ลิงก์แผนที่ https://goo.gl/maps/j5ddpHZaJRxYcWv96

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง