สีเหลืองก็มา ช่วงนี้ทุ่งดอกลูพินเหลืองอร่ามตระการตา

  • 21 February, 2020
  • ธีระ หยาง
ทุ่งดอกลูพิน เหลืองอร่ามงามแท้

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน

- สีเหลืองก็มา ไต้หวันไม่ได้มีแค่ซากุระ ช่วงนี้ทุ่งดอกลูพินเหลืองอร่ามตระการตาที่เถาหยวนและเหมียวลี่

- พิษโควิด-19 ไต้หวันประกาศเลื่อนสอบบัตรไกด์ จากวันที่ 7-8 มี.ค. 63 เป็น 9-10 พ.ค. 63 (มองในแง่ดี ทำให้มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นแล้ว เย้!!!)

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง