เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภา

  • 10 April, 2020
  • ธีระ หยาง
อย่าลืมรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับ ในอาคาร 1.5 เมตร กลางแจ้ง 1 เมตร

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน

- เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เทศกาลโคมไฟไต้หวัน ณ นครไถจงกลับมาเปิดแสดงอีกจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 63

- ในช่วงโควิดๆ แบบนี้ อย่าลืมรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับ ในอาคาร 1.5 เมตร กลางแจ้ง 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักและตัวเราเอง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง