คุณผู้ฟังพาไปเที่ยวภูเขาไท่ผิงซาน (太平山)

  • 23 October, 2015
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไท่ผิงซาน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ ;

คุณวินัย ผู้ฟังของเรามาแบ่งปันประสบการณ์การไปเที่ยวตั้งแคมป์ที่ภูเขาไท่ผิงซาน (太平山)

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง