เจาะเวลาหาอดีตในไทเป กับทริปขี่จักรยานชมประตูเมืองเก่าแก่

  • 13 June, 2016
รถไฟความเร็วสูงของไต้หวันเปิดขายทริปค่าตั๋วพร้อมทัวร์ในราคาคุ้มสุดๆ กับ 5 เส้นทางยอดฮิต
ประตูเมืองไทเปทางทิศตะวันตก (ซีเหมิน)

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- รถไฟความเร็วสูงของไต้หวันเปิดขายทริปค่าตั๋วพร้อมทัวร์ในราคาคุ้มสุดๆ กับ 5 เส้นทางยอดฮิต

- เจาะเวลาหาอดีตในไทเป กับทริปขี่จักรยานชมประตูเมืองเก่าแก่รอบๆเมืองไทเปเก่า

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง