ไปเที่ยวชมการแสดงบอลลูนแสงสีเสียงในเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันที

  • 25 July, 2016
เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.
เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.
เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.
เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.
เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน สัปดาห์นี้

-ไปเที่ยวชมการแสดงบอลลูนแสงสีเสียงในเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันที่ไถตงกัน

-ตอนจบของการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในตัวเมืองของจังหวัดอี๋หลัน

 

 เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลและวิธีการเดินทางไปในงานได้ที่ http://www.balloontaiwan-taitung.com.tw/

 

 

 

 

 

 

เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เมืองไถตง ตั้งแต่ 17 ก.ค. - 7 ส.ค. วันละ 2 รอบ รอบเช้า 05.30-07.30 น. รอบเย็น 17.00-19.00 น.

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง