คนไต้หวันคลั่งจับโปเกมอน กับเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนเรื่ิมเล่น

  • 08 August, 2016
เกมโปเกมอน โก

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

คนไต้หวันคลั่งจับโปเกมอน ธีระขอแนะนำเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนเริ่มเล่น ใครอยากรู้ไปฟังกันเลย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง