:::

RTI Radio Taiwan Internationalหิ่งห้อยมาแว้ว .... กับแหล่งชมหิ่งห้อยยอดฮิตในไต้หวัน (ภาค 1)

  • 03 April, 2017
อะไร อะไร ในไต้หวัน
ดอกซากุระในอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คกำลังเบ่งบาน
อะไร อะไร ในไต้หวัน
ดอกซากุระในอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คกำลังเบ่งบาน
อะไร อะไร ในไต้หวัน
ดอกซากุระที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อะไร อะไร ในไต้หวัน
ดอกซากุระในอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คกำลังเบ่งบาน
อะไร อะไร ในไต้หวัน
หิ่งห้อยนับร้อยนับพัน

ธีระ หยาง และ"อะไรอะไรในไต้หวัน" สัปดาห์นี้

-ดอกซากุระบานสะพรั่งเต็มอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

-ไปชมหิ่งห้อยในไต้หวันกัน (ภาค 1) ใครที่อยู่ในไทเปไปตามรอยหิ่งห้อยได้บนภูเขาเสือ (虎山 : หู่ซาน) และอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน  (陽明山) 

 

 

 

 

ดอกซากุระในอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คกำลังเบ่งบาน

 

หิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับในเขตอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

 

 

หิ่งห้อยบนภูเขาเสือ (虎山 : หู่ซาน) ในเขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง