ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

  • 01 January, 2021
ไฟไหม้โรงงานผลิตวัสดุยาในเถาหยวน ลามไปยังบริเวณรอบข้าง 5 โรงงาน

1. บริษัทรับส่งปัญหาเยอะ กระทรวงแรงงานวางแผน 1-2 ปีข้างหน้า รัฐบาลเตรียมรับส่งแรงงานต่างชาติเอง

         ปัญหาแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน หลังถูกกักตัวครบ 14 วันแล้ว ถูกบริษัทรับส่งพาไปพักสังเกตอาการ โดยนอนปะปนกันอย่างแออัดในหอพักของบริษัทรับส่ง เพื่อรอให้สังเกตอาการครบ 7 วันแล้วพาไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล จากนั้นจึงจะพาไปรายงานตัวยังสถานที่ทำงาน โดยสภาพหอพักไม่ได้มาตรฐาน และนอนกันอย่างแออัดยัดเยียด สกปรกและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการป้องกันโรค และสื่อรายงานข่าวนี้อย่างครึกโครมนั้น

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานเปิดเผย ในอนาคต รัฐบาลมีแผนจะเป็นผู้รับส่งแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติ ตั้งกระทู้ถามนางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานว่า เรื่องหอพักที่มีสภาพแออัดและไม่ได้มาตรฐาน เคยมีการซักถามในที่ประชุมของกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนกรกฎาคมมาแล้ว แต่ทำไมกระทรวงแรงงานปล่อยปละละเลย จนถึงเดือนธันวาคม ก่อนจะกลายเป็นข่าวใหญ่ ก็ยังไม่ได้จัดการ ต่อข้อซักถามดังกล่าว นางสวี่หมิงชุน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานกำลังวางแผนว่า ในอนาคต รัฐบาลจะเป็นผู้รับส่งแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ หลังให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ และช่องทางในการร้องทุกข์ รวมถึงจัดการเรื่องประกันภัยแรงงาน ประกันสุขภาพและตรวจโรคเรียบร้อยแล้ว ค่อยส่งไปรายงานตัวยังสถานที่ทำงาน จะไม่ปล่อยให้นายจ้างหรือ บจง. มอบหมายให้บริษัทรับส่งเป็นผู้รับแรงงานต่างชาติอย่างทุกวันนี้อีกต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องหาที่สร้างหอพัก เตรียมบุคลากร คาดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี กว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้

แรงงานต่างชาติจำนวนมาก ขณะเดินทางถึงไต้หวัน จะถูกบริษัทรับส่งแรงงานพาไปนอนค้างคืนแรกที่หอพักไม่ได้มาตรฐาน เพื่อรอตรวจโรคก่อนจะส่งไปรายงานตัวที่นายจ้าง

       รมว. กระทรวงแรงงานกล่าว่า จากการตรวจสอบบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติทั่วไต้หวันพบว่า มีผู้ประกอบการรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างสนามบิน โรงพยาบาลและสถานที่ทำงาน รวม 21 บริษัท ในจำนวนนี้กว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐาน อาทิ ห้องพักแออัด ไม่ได้คนละ 3.2 ตารางเมตรตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้ปิดประกาศเบอร์โทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ได้มาตรฐานเป็นต้น บริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติที่จัดหาหอพักไม่ได้มาตรฐานอย่างร้ายแรง ถูกสั่งปิดทันที 9 แห่ง ที่เหลือหากหอพักไม่ได้มาตรฐาน ห้ามเปิดบริการจนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน

สภาพความแออัดของหอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างรอส่งตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนส่งไปสถานที่ทำงาน (ภาพจากแรงงานไทย)

       นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างและบริษัทจัดหางาน ขณะนำเข้าแรงงานต่างชาติ ซึ่งต้องแจ้งรายชื่อ รวมทั้งเที่ยวบินของแรงงานต่างชาติก่อนการเดินทาง ต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำสนามบิน หากมีการใช้บริการของบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติ จะต้องเพิ่มข้อมูลชื่อบริษัทรับส่งและสถานที่ตั้งของหอพัก ซึ่งต้องเป็นบริษัทรับส่งที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสภาพแวดล้อมของหอพักต้องได้มาตรฐาน พื้นที่เฉลี่ยต่อคนต้องไม่ต่ำกว่า 3.2 ตร.ม. มีการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน หากไม่แจ้ง หรือมอบหมายให้บริษัทรับส่งที่ให้บริการไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐาน นายจ้างจะถูกปรับ 3,000-15,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนบริษัทจัดหางานจะถูกลงโทษ ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหมายจากนายจ้าง แต่ไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทจัดหางานที่ดี ส่งผลเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 40 และ 67 ต้องระวางโทษปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

สภาพความแออัดของหอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างรอส่งตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนส่งไปสถานที่ทำงาน (ภาพจากแรงงานไทย)

       ปัญหานี้ มีมานานแล้ว โดยแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน ส่วนใหญ่จะถูกบริษัทรับส่งพาไปค้างคืนที่หอพัก เพื่อรอการตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนจะเข้ารายงานตัวยังสถานที่ทำงาน แต่สภาพแวดล้อมของหอพักคืนแรกแออัด สกปรกและไม่มีห้องสุขาที่เพียงพอ เรื่องนี้มีแรงงานต่างชาติร้องเรียนกันจำนวนมาก แต่ไม่เป็นผล มาคราวนี้ กระทรวงแรงงานประกาศจัดระเบียบใหม่หอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติ หลังพบว่า แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่รับการกักตัวครบ 14 วันแล้ว ก่อนจะเดินทางไปรายตัว ถูกบริษัทรับส่งพาไปกักตัวในหอพักที่มีสภาพแออัด สกปรกและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการป้องกันโรค จนกลายเป็นข่าวใหญ่

สภาพความแออัดของหอพักบริษัทรับส่งแรงงานต่างชาติระหว่างรอส่งตรวจโรคที่โรงพยาบาล ก่อนส่งไปสถานที่ทำงาน (ภาพจากแรงงานไทย)

2. ไต้หวันและอินโดนีเซียเจรจาเรื่องการผลักภาระให้นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางของแรงงานอินโดนีเซีย ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงไม่ได้ นัดถกรอบ 2 ในอีก 2 สัปดาห์

       กรณีที่กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียประกาศฝ่ายเดียวว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมปีหน้า นายจ้างไต้หวันที่จะนำเข้าแรงงานอินโดนีเซีย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของแรงงานทั้งหมด 10 รายการ ได้แก่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารและสัญญาจ้าง ค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิว ค่าทำและเปลี่ยนหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมประวัติอาชญากรรม ค่าประกันสังคมของแรงงานอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค่าตรวจโรคทั้งก่อนปละหลังเดินทางไปทำงาน ค่าอาหารที่พักและค่ารถก่อนการเดินทางและค่าฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งบริษัทจัดหางานคำนวณคร่าวๆ นายจ้างไต้หวันต้องจ่ายเพิ่ม 70,000-100,000 เหรียญไต้หวัน เป็นเหตุให้นายจ้างไม่พอใจ มีการนัดชุมนุมประท้วงหลายครั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาผ่านระบบวิดีโดคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่าย นัดเจรจาอีกรอบใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียกล่าวยืนยันจะเริ่มมาตรการใหม่ดังกล่าวตามกำหนดเวลาเดิม และการประชุมกับกระทรวงแรงงานไต้หวัน เพียงแค่แจ้งให้ฝ่ายไต้หวันเพื่อทราบเท่านั้น

อินโดนีเซียยืนยันจะดันนโยบายให้นายจ้างรับภาระค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางทั้งหมดของแรงงานอินโดนีเซีย

       ในที่ประชุม ฝ่ายไต้หวันขอให้อินโดนีเซียชี้แจง มาตรการดังกล่าวอาศัยอำนาจของข้อกฎหมายฉบับไหน ครอบคลุมแรงงานอินโดนีเซียตำแหน่งอะไร ใช้กับนายจ้างทุกประเทศหรือเฉพาะกับนายจ้างไต้หวันเท่านั้น กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวสำหรังแรงงานอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงาน 14 ประเทศในตำแหน่งผู้อนุบาล ผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือนและลูกเรือประมง และเฉพาะกับแรงงานนำเข้าใหม่ สำหรับแรงงานเก่าที่ทำงานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้ว ไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากมีการต่อสัญญาหรือเปลี่ยนย้ายนายจ้างในไต้หวัน นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ผู้อนุบาลอินโดนีเซียครองสัดส่วนประมาณ 80% ของผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวัน

       ฝ่ายไต้หวันกล่าวว่า ค่าเดินทางถึงสนามบินของแรงงานอินโดนีเซีย เนื่องจากจุดออกเดินทางแตกต่างกัน ค่าเดินทางจะต่างกันด้วย อาจทำให้นายจ้างเลือกแรงงานที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ในประเด็นนี้ อินโดนีเซียกล่าวว่า จะจัดทำค่าเดินทางมาตรฐานส่งให้ฝ่ายไต้หวัน ส่วนค่าธรรมเนียมในการดำเนินการด้านเอกสาร เช่นค่ารับรองเอกสารการนำเข้าแรงงาน ฝ่ายไต้หวันยึดหลักการลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดและควรใช้สัญญามาตรฐาน ไม่ควรเก็บค่ารับรองเอกสารอีก เพราะสุดท้ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ก็ต้องเป็นแรงงานแบกรับอยู่ดี ทางฝ่ายอินโดนีเซียไม่สามารถรับปากได้ว่า จะยกเลิกค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารของสำนักงานแรงงานอินโดนีเซียในไทเปได้หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายตกลงไม่ได้ นัดเจรจารอบใหม่ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

อินโดนีเซียยืนยันจะดันนโยบายให้นายจ้างรับภาระค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางทั้งหมดของแรงงานอินโดนีเซีย

       ทั้งนี้ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างชาติ หลังจากกระทรวงแรงงานไต้หวันอนุมัติแล้ว นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานจะต้องจัดทำเอกสารนำเข้าแรงงานต่างชาติ ประกอบด้วยสัญญาจ้างเป็นต้น ส่งให้สำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งออกแรงงานประจำในไต้หวัน เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง ก่อนจะนำไปยื่นขอต่อกระทรวงแรงงานของประเทศที่ประสงค์จะนำเข้า ซี่งในบรรดาสำนักงานแรงงานทั้ง 4 ชาติ มีเพียงสำนักงานแรงงานไทยที่ไม่เก็บค่ารับรองและค่าใช้ข่ายใดๆ มาตั้งแต่แรกกว่า 30 ปีแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สุดท้ายจะตกเป็นภาระของตัวคนงาน ขณะที่สำนักงานแรงงานอีก 3 ประเทศมีการเก็บค่ารับรองเอกสารฉบับละ 1,200-1,400 เหรียญไต้หวัน โดยเฉพาะสำนักงานแรงงานอินโดนีเซียเก็บโหดสุด คิดเป็นรายหัวเลยทีเดียว หัวละ 850 เหรียญไต้หวัน หากนายจ้างภาคการผลิตนำเข้าแรงงานอินโดนีเซีย 100 คน เฉพาะค่ารับรองเอกสารที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานแรงงานอินโดนีเซียจะสูงถึง 85,000 เหรียญไต้หวัน

สำนักงานแรงงานอินโดนีเซียเก็บรับรองเอกสารนำเข้าแรงงานแพงที่สุด โดยคิดเป็นหัว คนละ 850 เหรียญไต้หวัน ขณะที่สำนักงานแรงงานไทย รับรองเอกสารฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 

3. นายจ้างไต้หวันขาดแคลนแรงงานหนัก แย่งรับแรงงานต่างชาติที่โรงงานประสบปัญหา ไฟไหม้โรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ในเถาหยวน ลาม 4 โรงงานรอบข้าง นายจ้างจำนวนมากแย่งขอรับโอนคนงานต่างชาติที่ตกงาน ฟิลิปปินส์ 40 คนถูกแย่งเกลี้ยงในพริบตา ส่วนคนงานไทยรอบข้างที่ได้รับผลกระทบ 26 คน นายจ้างเดิมไม่ยอมปล่อย

       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ได้แก่บริษัท  SCI PHARMTECH ตั้งอยู่เขตพื้นที่หลูจู๋ นครเถาหยวน เนื่องจากเก็บสารเคมีที่เป็นวัตถุไวไฟไว้ในปริมาณมาก ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดโชย ทำให้ไฟไหม้อยู่นานถึง 3 วันจึงดับลงได้ และได้ลามไปยังโรงงานรอบข้างอีก 4 โรงงาน ในเบื้องต้น ค่าเสียหายทั้งหมดเกินกว่า 1,700 ล้านเหรียญไต้หวัน ในส่วนของสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ ความรับผิดชอบรวมถึงการลงโทษฐานเก็บสารเคมีอันตรายไว้ในปริมาณมากโดยไม่ได้รายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบด้านแรงงาน ทางเทศบาลนครเถาหยวนจะดำเนินการต่อไป

ไฟไหม้โรงงานผลิตวัสดุยาในเถาหยวน ลามไปยังบริเวณรอบข้าง 5 โรงงาน

       แต่ที่น่าสังเกตและกลายเป็นการประเด็นที่ถูกจับตามอง คือแรงงานต่างชาติในโรงงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 115 คน แบ่งเป็นแรงงานฟิลิปปินส์ 53 คน แรงงานไทย 28 คน อินโดนีเซีย 26 คนและเวียดนาม 8 คน ทั้งหมดไม่มีปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ ค่าจ้างและสวัสดิการ แต่มีนายจ้างจำนวนมากติดต่อสอบถามขอรับโอนย้าย อย่างไรก็ตาม มีเพียงแรงงานฟิลิปปินส์ของโรงงานต้นเพลิง ได้แก่ SCI PHARMTECH ซึ่งได้รับความเสียหายหนัก ถูกไฟไหม้ทั้งโรงงาน ยากที่จะฟื้นการผลิตในระยะอันสั้นได้ แรงงานฟิลิปปินส์ 40 คน และโรงงานถักทอที่อยู่ข้างๆ ซึ่งได้รับความเสียหายหนัก มีการว่าจ้างแรงงานฟิลิปปินส์เช่นกัน 5 คน รวม 45 คนที่ต้องโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ ถูกนายจ้างมือไว จองเกลี้ยงในพริบตา ส่วนโรงงานอื่นๆ อีก 3 โรงงาน ซึ่งมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 26 คน มีนายจ้างจำนวนมากสอบถามกันวุ่น เพื่อขอรับโอนย้ายไปทำงานด้วย แม้จะได้รับผลกระทบ แต่นายจ้างของแรงงานไทยเหล่านี้ยืนยันจะฟื้นการผลิตได้ในเร็วๆ นี้ ไม่ประสงค์จะโอนย้าย โดยระหว่างที่รอฟื้นการผลิต นายจ้างจะดูแลความเป็นอยู่และจ่ายค่าจ้างตามปกติ

ไฟไหม้โรงงานผลิตวัสดุยาในเถาหยวน ลามไปยังบริเวณรอบข้าง 5 โรงงาน

       นางเฉิน ชิวเม่ย หัวหน้าฝ่ายบริหารแรงงานต่างชาติ กองแรงงาน นครเถาหยวนกล่าวว่า เนื่องจากภาคการผลิตของไต้หวัน ได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์โควิดในต่างประเทศรุนแรง ต้องเพิ่มการส่ง ขณะที่แรงงานใหม่มีอุปสรรคในการเดินทางเข้าไต้หวัน ทำให้การรับโอนแรงงานต่างชาติในประเทศกลายเป็นแหล่งที่มาสำคัญในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าโรงงานไหนมีปัญหา จะมีนายจ้างและบริษัทจัดหางานจำนวนมากสอบถาม เพื่อขอรับโอนย้ายแรงงานต่างชาติ

ไฟไหม้โรงงานผลิตวัสดุยาในเถาหยวน ลามไปยังบริเวณรอบข้าง 5 โรงงาน

       ด้านสำนักงานแรงงานไทยในไทเปก็กล่าวว่า มีบริษัทจัดหางานจำนวนมาก แจ้งความประสงค์กับสำนักงานฯ ไว้ว่า หากมีโรงงานไหนต้องการจะโอนย้ายแรงงานไทย ขอให้แจ้งข่าวให้ทราบทันที ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เสนอเงื่อนไขคือ จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ  

ไฟไหม้โรงงานผลิตวัสดุยาในเถาหยวน ลามไปยังบริเวณรอบข้าง 5 โรงงาน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง