ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

  • 09 September, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
คนงานผิดกฎหมายหรือเคยติดคดี มีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป

1. ไม่พึ่งบริษัทจัดหางานก็ได้! กระทรวงแรงงานทำเว็บโอนย้ายนายจ้างฉบับภาษาไทยและอื่นๆ แรงงานไทยติดตามความคืบหน้าการโอนย้ายและค้นหาข้อมูลนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติได้ด้วยตนเองง่ายขึ้น

         ปัญหาและอุปสรรคการทำงานของแรงงานต่างชาติในไต้หวันประการหนึ่ง คือเข้าไม่ถึงข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการโอนย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง ที่ผ่านมา ต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางานอย่างเดียว แต่ต่อนี้ไป การต่อสัญญากับนายจ้างเดิม หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเองแล้ว เช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อของนายจ้างที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่านายจ้างรายใด ต้องการว่าจ้างแรงงานชาติไหน? ตำแหน่งอะไร? จ่ายค่าจ้างเท่าไหร่และรายการหักมีอะไรบ้าง? รวมถึงสวัสดิการเป็นอย่างไร? และยังสามารถติดต่อกับนายจ้างใหม่ได้โดยตรงเพราะมีที่อยู่พร้อมเบอร์โทรติดต่อ ฯลฯ

แรงงานไทยสามารถค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูลการต่อสัญญากับนายจ้างเดิม หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

         กระทรวงแรงงานกล่าวว่า การทำแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ฉบับภาษาต่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะต่อสัญญาใหม่กับนายจ้างเดิมหรือต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สามารถทราบข้อมูลและติดตามผลคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสถูกเรียกค่าต่อสัญญาหรือค่าซื้อตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางาน อันเนื่องมาจากการเข้าไม่ถึงข้อมูล ต้องพึ่งแต่ล่ามหรือบริษัทจัดหางานอย่างเดียว

แรงงานไทยสามารถค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูลการต่อสัญญากับนายจ้างเดิม หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

         ก็ขอแสดงความชื่นชมต่อกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน ที่พยายามจะดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ แม้ว่าในเว็บไซต์ฉบับภาษาไทยที่ว่านี้ คำแปลภาษาไทยจะเพี้ยนๆ และทำให้งง แต่ก็พอจะเดาเอาเองได้ ท่านที่ต้องการใช้บริการ คลิกที่นี่ได้เลย https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/index?locale=th

แรงงานไทยสามารถค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูลการต่อสัญญากับนายจ้างเดิม หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

2. สภาบริหารอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำ 24,000 เหรียญไต้หวัน เริ่ม 1 ม.ค. 64 ไปดูผลประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้มีอะไรบ้าง?

         ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สภาบริหารได้อนุมัติและกระทรวงแรงงานได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนปรับขึ้นเป็น 24,000 เหรียญไต้หวัน รายชั่วโมง (สำหรับการทำงานรายชั่วโมงของแรงงานท้องถิ่น) 160 เหรียญไต้หวัน

นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนเป็น 24,000 เหรียญไต้หวันแล้ว เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 64

         เพื่อนแรงงานไทยส่วนใหญ่ยินดีกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นการปรับในอัตราต่ำสุดในรอบหลายปี แต่ก็ยังดีกว่าไม่ปรับ ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ธุรกิจและประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มาดูกันว่า หลังปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 24,000 เหรียญไต้หวันแล้ว แรงงานต่างชาติจะถูกหักรายการไหนและได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร

         - แรงงานต้องจ่ายประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 31 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย - เบี้ยประกันภัยแรงงาน แรงงานจ่ายเพิ่ม 28 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน ขณะที่นายจ้างจ่ายเพิ่ม 98 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน รัฐบาลจ่ายสมทบเพิ่ม 14 เหรียญต่อคนต่อเดือน และเบี้ยประกันสุขภาพ แรงงานจ่ายเพิ่ม 3 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน

         - เมื่อวงเงินประกันเพิ่มขึ้น การคุ้มครอง ไม่ว่าจะเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพและเสียชีวิตได้เพิ่มขึ้น  และเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับหลังอายุครบ 60 ปีไปแล้ว ซึ่งคิดจากวงเงินเอาประกันก็จะได้รับเพิ่มขึ้น

         - ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลาหรือโอที (หากมี) เพิ่มขึ้น

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เพียงแต่ทำให้แรงงานได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มตามไปด้วย

3. แรงงานภาคการผลิตมีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประภัยแรงงานของไต้หวันทุกชาติหรือไม่ ทำไมปัจจุบันมีเพียงแรงงานไทยไทยเท่านั้นที่ยื่นขอและรับเงินก้อนนี้

         ตามกฎหมาย แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามอายุงานที่ทำปีละ 1 เดือน หลังอายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว แต่ปัจจุบัน ในบรรดาแรงงานทั้ง 4 ชาติ มีเพียงแรงงานไทยชาติเดียวที่ยื่นขอและได้รับเงินสวัสดิการนี้ ทั้งนี้เพราะ สำนักงานแรงงานไทยในไต้หวัน ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดทำเอกสารและขั้นตอนในการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพ ตลอดประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยได้รับรู้ รวมถึงกระทรวงแรงงานไทยได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ขณะที่สำนักงานแรงงานอีก 3 ประเทศ ยังไม่ได้ลงมือทำในเรื่องนี้ ทำให้แรงงานชาติอื่น ยังไม่ทราบและไม่สามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับแรงงานไทย

จากความช่วยเหลือของสำนักงานแรงงานไทย ปัจจุบันมีเพียงแรงงานไทยไทยเท่านั้นที่ยื่นขอและได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน

4. คนงานผิดกฎหมาย เคยติดคดีหรือเคยถูกจำคุก มีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ไหม? คำตอบคือมีสิทธิ์ขอรับได้เช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป

         กองทุนประกันภัยแรงงานจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ โดยดูจากเคยเป็นสมาชิกกองทุน เคยจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและมีคุณสมบัติยื่นขอแล้วหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับการหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เคยทำผิดคดีหรือเคยถูกจำคุก

         ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพ คือแรงงานในภาคการผลิตที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน ซึ่งมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงาน และจะสามารถยื่นขอเมื่ออายุครบตามเกณฑ์ คือ 60 ปีขึ้นไป (สำหรับผู้ที่เกิดในหรือก่อนปีพ.ศ. 2500 และ 65 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ที่เกิดในหรือหลังปีพ.ศ. 2505) ดังนั้น กรณีแรงงานหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือเคยทำผิดคดีอาญา ถูกจำคุก มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพตามอายุงาน ช่วงก่อนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือก่อนก่อคดีได้เช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป

คนงานผิดกฎหมาย หรือเคยติดคดี มีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง